Informace o odstávkách

Informace o odstávkách

Z důvodu zachování vysoké spolehlivosti dodávek elektrické energie provádí společnost E.ON pravidelnou kontrolu a údržbu energetických zařízení a distribuční sítě v oblasti své působnosti. Tato preventivní údržba si často vyžádá odpojení určité lokality od přívodu elektrické energie. Víme, že tímto krokem můžeme způsobit našim zákazníkům komplikace, kterým se dá často předejít včasnou informovaností.

Na této stránce si můžete vyhledat informace o tom, zda není plánovano přerušení dodávky elektřiny v lokalitě vašeho odběru. Vyhledávání slouží pro lokality připojené v distribuční síti společnosti E.ON Distribuce, a.s.

Vyhledávat pomocí podrobného formuláře
Uherské Hradištì Kromìøíž Zlín Prostìjov Vyškov Hodonín Blansko Brno - venkov Brno Bøeclav Znojmo Tøebíè Žïár nad Sázavou Jihlava Pelhøimov Jindøichùv Hradec Tábor Písek Strakonice Èeské Budìjovice Èeský Krumlov Prachatice


Zobrazeny jsou odstávky pro dnešní den z celého distribučního území.

Údaje uvedené v položce „Vypnutá oblast“ jsou nejpřesnějším stanovením území a objektů, kterých se týká plánované přerušení dodávky elektřiny.


Seznam plánovaných odstávek

Plán odstávky č.: O1525475
Od: 29.11.2015 12:00 Do: 29.11.2015 14:00
Vypnutá oblast:

Pelhřimov část ul. Děkanská, Masarykovo náměstí, Poděbradova, Solní.

Město Ulice PSČ Místo
Pelhřimov Chodeč 393 01 Čakovice
Pelhřimov Děkanská 393 01 Pelhřimov
Pelhřimov Masarykovo náměstí 393 01 Pelhřimov
Pelhřimov Poděbradova 393 01 Pelhřimov
Pelhřimov Solní 393 01 Pelhřimov

Plán odstávky č.: O1524487 - toto plánované bezproudí nebude realizováno
Od: 29.11.2015 07:30 Do: 29.11.2015 16:30 - toto plánované bezproudí nebude realizováno
Vypnutá oblast:

Mohelno pouze tábor a chaty papírna pod hrází.

Město Ulice PSČ Místo
Mohelno Mohelno 675 75 Mohelno